Szukaj

Dla studentów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Agencja d.s. uznawalności wykształcenia
Informacje nt możliwości kontynuacji studiów w Polsce
https://nawa.gov.pl/ukraina 
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa
telefon: +48 22 390 35 00
e-mail: biuro@nawa.gov.pl
Znajdź studia w Polsce:
https://studia.pl/jak-polskie-uczelnie-pomagaja-ukrainie/
https://tiny.pl/9z9gh
https://study.gov.pl/ 
https://bit.ly/36m0xrX 
https://www.gov.pl/web/ua/osvita-i-nauka
https://ukraina.irk.edu.pl/pl/
https://ug.edu.pl/ukraina/kandydaci-na-studia-kandidati-na-navchannya
Znajdź studia za granicą:
https://scienceforukraine.eu 
Uniwersytet Warszawski
Działania dla studentów z Ukrainy:

– Możliwość ubiegania się o zwolnienie z czesnego, z opłaty za akademik oraz o pomoc finansową: https://bit.ly/3q7gmtq 
– Możliwość skorzystania z pomocy prawnej: https://en.uw.edu.pl/ukraine/free-legal-assistance/ 
– Wydział Psychologii utworzył na swojej stronie dział „Pomoc w związku z kryzysem wojennym”, gdzie można znaleźć informacje o różnych formach pomocy psychologicznej (wyłącznie język polski): http://psych.uw.edu.pl/pomoc/ 
– Prowadzone są również różne otwarte wykłady, webinary i warsztaty edukacyjne pomagające zrozumieć bieżącą sytuację oraz pozwalające włączyć się w debatę: https://en.uw.edu.pl/ukraine/educational-activities/
– UW oferuje pomoc w tłumaczeniach prawnych, medycznych i innych, pomoc w zakresie usług i świadczeń socjalnych

Dziekan Wydziału Neofilologii UW zadecydował, że studenci kierunków filologicznych (anglistyka, romanistyka, italianistyka, germanistyka, iberystyka, hungarystyka, fennistyka i pokrewne) na uniwersytetach w Ukrainie będą mogli uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez wydział – jeżeli tylko wyrażą taką chęć. Jeżeli znacie takie osoby, koniecznie przekażcie im namiar: ebator@uw.edu.pl. Niestety – póki co – takie osoby mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie jako wolny słuchacz. Wydział przygotowuje właśnie szczegóły i listę przedmiotów, gdzie nie jest wymagana znajomość j. polskiego.

Uczelnia prowadzi grupę na FB, gdzie pojawiają się różne informacje na temat wsparcia studentów, można śledzić: link

Strona UW Welcome Point, który zapewnia pomoc studentom i pracownikom z zagranicy: https://welcome.uw.edu.pl/support-for-ukraine/

Biuro Karier i Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

Płatne staże (podatki, finanse, prawo pracy) dla studentek i studentów z Ukrainy 
bit.ly/platny-staz-bkwz  

Interesujesz się podatkami, finansami, prawem imigracyjnym lub prawem pracy?

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Programie Wsparcia dla Ukraińców w Polsce stworzonym przez dwie wiodące kancelarie w Warszawie:
1. Kancelaria Ożóg Tomczykowski — w zakresie podatków i finansów,
2. PCS Paruch Chruściel Schiffter — w zakresie prawa imigracyjnego i prawa pracy.

Program poświęcony jest bezpłatnemu udzielaniu wsparcia prawnego i podatkowego ukraińskim obywatelom zmuszonym do migracji do Polski.

Będziesz mieć szansę realnie pomagać obywatelom Ukrainy we wszelkich sprawach związanych z:
• zakładaniem działalności gospodarczej, aby mogli legalnie pracować,
• legalizacją pobytu, żeby ich sytuacja była jasna i stabilna,
• podatkami i finansami, żeby mogli prowadzić działalności i pracować bez przeszkód.
W pierwszej kolejności stażyści zostaną przeszkoleni z praktycznych zagadnień, a następnie będą udzielali pomocy samodzielnie, pod nadzorem doświadczonych koleżanek i kolegów.

Jeśli jesteś zainteresowana/y, prosimy o kontakt:
Kancelaria Ożóg Tomczykowski — prawo podatkowe.
Kontakt: Małgorzata Wiśniewska
mail: m.wisniewska@ozogtomczykowski.pl;
kom: 607 288 408
https://www.uw.edu.pl/ukraina/
Politechnika Warszawska
Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW. Formularz rekrutacyjny
https://bit.ly/3J6x8R3
https://www.pw.edu.pl/PW-solidarna-z-Ukraina-PW-na-znak-solidarnosti-z-Ukrayinoyu
SGH dla Ukrainy
– Osoby przyjezdne zainteresowane studiami w SGH mogą skontaktować się z Działem Rekrutacji: rekrutacja@sgh.waw.pl
– Władze SGH postanowiły, że na wniosek studentów z Ukrainy będą zwalniały ich z czesnego i opłat za akademiki na okres dwóch miesięcy. Jeśli studenci wnieśli opłaty z góry, otrzymają zwrot środków. Ponadto nie będą naliczane odsetki za zwłokę w płatnościach. Wszystkim pracownikom z Ukrainy zostanie udzielone wsparcie finansowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
– W przypadku trudności w wypełnianiu obowiązków akademickich lub potrzeby innego wsparcia związanego ze studiami w SGH, studenci pochodzenia ukraińskiego proszeni są o zgłaszanie się do właściwego dziekanatu lub Centrum Współpracy Międzynarodowej: link
– Kontakt do koordynatorek akcji pomocowych w SGH: pomoc.ukrainie@sgh.waw.pl (Patrycja Wyżlic i dr Marta Pachocka)
– Adres pomocowy obsługiwany po ukraińsku, polsku, rosyjsku i angielsku: https://www.uo.uw.edu.pl/aktualnosci/informacja ukraina@samorzadsgh.pl
– Samorządowy kanał telegram prowadzony po polsku i rosyjsku: https://t.me/samorzadsgh
– Aktualizowany artykuł z informacjami o inicjatywach pomocowych SGH: link
Bezpłatne studia i łatwiejsze zatrudnianie naukowców, którzy przyjechali z Ukrainy
– Studenci, którzy po 24 lutego przybyli do Polski z Ukrainy, mogą zostać przyjęci na polską uczelnię. Będą zwolnieni z opłat i mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, takich jak zasiłek lub zapomoga. Chodzi jednak wyłącznie o studentów z polskim lub ukraińskim paszportem. Umożliwia to uchwalona w sobotę przez Sejm specjalna ustawa, która przewiduje też ułatwienia w zatrudnianiu naukowców i uznawaniu kwalifikacji – www.prawo.pl
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej uruchomił darmowy serwis z konsultacjami psychologicznymi online, prowadzony w językach ukraińskim i polskim: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/ua/

Informator tworzy własnymi siłami grupa ponad 30 wolontariuszek i wolontariuszy. Jednak część działań musimy opłacić. Do tej pory wydatki ponosiliśmy z własnej kieszeni. Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój informatora, przekaż darowiznę!