Szukaj

Osoby zaginione i przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
przyjmuje informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.
Infolinia jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.
e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl  
+48 664 974 934 +48 47 72 123 07, policjanci będę obsługiwali infolinię od 6.00 do 22.00. 
Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji
+48 47 72 56 502 cpozkgp@policja.gov.pl 
https://cpoz.policja.pl
www.missingchildrenukraine.eu 
Informacje jak zgłosić zaginięcie ukraińskiego dziecka w Europie, 
Plakaty ukraińskich dzieci, które zostały zgłoszone jako zaginione, 
Informacje na temat pomocy zaginionym dzieciom i ich rodzinom uciekającym z Ukrainy.
Fundacja Itaka
Informacje https://zaginieni.pl/ukraina/ 
Zgłoś osobę zaginioną: https://bit.ly/ukrainazaginieni i wyślij zdjęcie na ukraina@zaginieni.pl
Fundacja La Strada
Pomoc osobom, które stały się ofiarami handlu ludźmi.
Telefon zaufania: +48 22 628 99 99* (pomoc, porady). od poniedziałku do czwartku w godzinach 9 – 19
piątek 9 – 14, we środy 14 – 19 dyżur w języku rosyjskim.
Telefon dla klientów wietnamskojęzycznych: + 48 22 621 56 18
Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi
+48 22 628 01 20
kcik@strada.org.pl 

Jak być bezpieczną w podróży:
Post FB https://bit.ly/3w6MFNg 
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Mokotowska 14 
przyjęcia interesantów 9:00 -14:00 p. 106; Telefon: 22 32 61 200
https://pck.pl/bezpieczenstwo/biuro-informacji-i-poszukiwan/druki-i-procedury/
Pomoc w poszukiwaniach członków rodziny rozłączonych w wyniku wojny. Osoby zamieszkałe, przebywające w Warszawie lub okolicach powinny złożyć Druk poszukiwawczy osobiście w siedzibie biura.  Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania drogą e-mailową: tracing.service@pck.pl  

Informator tworzy własnymi siłami grupa ponad 30 wolontariuszek i wolontariuszy. Jednak część działań musimy opłacić. Do tej pory wydatki ponosiliśmy z własnej kieszeni. Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój informatora, przekaż darowiznę!