Szukaj

Sprawy urzędowe

Тłumaczenie dokumentów:

Obywatele Ukrainy zamieszkujący w Polsce często potrzebują tłumaczenia na język polski dokumentów wydanych na Ukrainie. Takie tłumaczenia w Polsce może wykonać wyłącznie tłumacz przysięgły, który poświadcza tłumaczenie podpisem i pieczątką, ponosi odpowiedzialność administracyjną, a nawet karną za jego poprawność. Lista najczęstszych potrzeb w tłumaczeniu do których przebiegają ukraińcy: 

 • akty urodzenia;
 • akty zawarcia związku małżeńskiego;
 • świadectwa ukończenia szkoły wyższej, dyplomy z wyższym uczelni;
 • świadczenia ukończenia kursów;
 • zaświadczenie lekarskie;
 •  akty notarialne;
 • zaświadczenie o niekaralności.

W Polsce koszt tłumaczenia przysięgłego nie jest stały i może zależeć od objętości tekstu i jego złożoności. Przeciętne wykonanie tłumaczenia przysięgłego w Polsce w trybie pilnym trwa od 3 do 8 dni.

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatne i bezpieczne narzędzie identyfikujące jego właściciela za pośrednictwem elektronicznego portalu rządowego, które jednocześnie pozwala na zdalne rozwiązywanie wielu spraw administracyjnych, w tym działając jako podpis elektroniczny. Profil zaufany zawiera zweryfikowane dane takie jak imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest bezpiecznie chroniony, więc nikt poza jego właścicielem nie może z niego korzystać. Korzystając z profilu zaufanego możesz załatwić wiele spraw urządowych:

 • złożysz PIT;
 • złożysz wniosek i podpiszesz dokument online;
 • złożysz wniosek o świadczenie 800+;
 • zarejestrujesz działalność gospodarczą.

Pełna lista które można załatwić dzięki podpisowi elektronicznemu nie wychodząc z domu zobacz tu: gov.pl/web/profilzaufany.

Założyć profil zaufany można kilkoma sposobami:

 • online (sprawdź czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego albo wejdź na stronę http://pz.gov.pl);
 • w urzędzie (oddziału NFZ lub ZUS, urzędzie skarbowym);
 • przez wideo rozmowę z urzędnikiem.

Profil zaufany może założyć osoba która:

 • ma numer PESEL (dzieci starsze 13 lat);
 • ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • ma wazny dowod osobisty lub paszport.

Usługa zalozeniu profil zaufany jest bezplatna i ważna 3 lata. Potem można przedłużać na kolejne 3 lata.

mObywatel/Diia.pl

mObywatel to aplikacja mobilna, dzięki której  ułatwiasz sobie życie w sprawach urzędowych. Aplikacja umożliwia korzystanie z dokumentów takich jak dowód osobisty, bez konieczności noszenia przy sobie plastikowej wersji.

W tej aplikacji znajduje się:

 • Diia.pl,
 • mDowód,
 • Karta Dużej Rodziny,
 • Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy,
 • Legitymacje.

Diia.pl – aplikacja dla osob z ukrainskim obywatelstwem, które przekroczyly granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku. To elektroniczny dokument tożsamości – uprawnia do przekraczania polskich granic i swobodnego przemieszczania się w ramach strefy Schengen. Dokument Diia.pl jest dostempny przez aplikacą mObywatel, którą można zainstalować na telefonach komórkowych z systemem Android i iOS. Aplikacja jest bezpłatna.

Kto może skorżystac z Diia.pl?
Każda osoba która: 

 • ma obywatelstwo ukraińskie,
 • jest pelnoletnia,
 • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku,
 • ma numer PESEL,
 • ma profil zaufany.

Jak aktywować Diia.pl?
Pobierz aplikację mObywatel, zaloguj się poprzez profil zaufany, gdzie Twoje dane (zdjęcie, imię i nazwisko, data urodzenia, kraj pochodzenia, PESEL) zostaną automatycznie przesłane, podaj hasło. Dzieci powyżej 13 roku życia mogą mieć swój własny diia.pl, a dzieci do lat 13 muszą być dodane do diia.pl swoich rodziców (dotyczy uchodźców z Ukrainy).

Legalizacja pobytu

Jeżeli esteś obywatelem Ukrainy, opuściłeś swój kraj po 24.02.2022 roku, posiadasz PESEL UKR legalny pobyt na terenie polski oficjalnie jest przedłużony do 4 marca 2024 roku.

Legalny pobyt daje możliwość:

 1. Dostępu do rynku pracy.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej – możesz prowadzić działalność jak polscy obywatele z posiadaniem numeru PESEL.
 3. Dostęp do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (posiadając PESEL UKR):
  • 800+,
  • dobry start,
  • jednorazowego świadczenia pieniężnego w  wysokości 300 zl. na osobę,
  • świadczeń rodzinnych,
  • rodzinnego kapitału opiekuńczego,
  • dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym,
  • dostęp do opieki medycznych,
  • dostęp do edukacji i innych usług publicznych.

Dla rodziców i opiekunów z Ukrainy, które mają dzieci w wieku szkolnym legalny pobyt na terenie polski jest przedłużony do 31.08.2024 roku.

Chcesz przedłużyć pobyt Posiadasz numer PESEL (ze statusem UKR) możesz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jeśli celem Twojego dalszego pobytu w Polsce jest:

 • wykonywanie pracy,
 • wykonywanie pracy w zawodzie wymagający wysokich kwalifikacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że przy złożeniu wniosku o kartę pobytu tracisz tymczasową ochronę (status UKR), razem i dostęp do świadczeń pieniężnych na terenie polski. Informacje na temat jak nie stracić statusu UKR.

Jak działa blik

BLIK to metoda płatności, dzięki której łatwo i szybko zapłacisz w sklepie przez internet, a dodatkowo wpłacisz i wypłacisz gotówkę. Z BLIKIEM możesz też natychmiastowo rozliczyć się ze znajomym, używając zaledwie jego numeru telefonu. Do płatności BLIKIEM nie potrzebujesz karty płatniczej ani portfela.  Żeby mieć BLIK nie musisz zakładać konto. Wystarczy mieć mobilną aplikację banku, którym prowadzisz konto osobiste oraz uruchomić w niej usługę BLIK.

Jaki limit przelewu kodem BLIK? 
Jednorazowy limit dla przelewu BLIK na telefon wynosi 1000 zł i nie można go zmienić. Możesz natomiast zmniejszać i zwiększać dzienne limity dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (maksymalny limit to 5000 zł). 

Czy można komuś podawać BLIK?
Kod BLIK służy dla transakcji płatniczej. Możesz przesłać BLIK wyłącznie komuś z rodziny ze względów bezpieczeństwa! 

Czy bank widzi co kupujesz?
Bank rejestruje odbiorcę przelewu, ale nie rejestruje usług produktu.

Jak założyć konto

Nowo przybyli z Ukrainy otwierają konto bezpośrednio w oddziale banku. Nieznajomość języka polskiego nie stanowi problemu, ponieważ niektóre banki zatrudniają pracowników mówiących po ukraińsku i rosyjsku. W jakim banku otworzyć konto, to wybór każdego. Do założenia konta potrzebny będzie paszport lub karta debetowa oraz numer PESEL, jednak każdy bank ma swoje wymagania. Istnieją i inne sposoby załozynia konta które dokladnie opisane pod tym linkiem: finanse.rankomat.pl.

Zgubione dokumenty

Zgubienie dowodu osobistego, prawo jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem. 

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów:

 • zgłoś jak najszybciej do konsulatu;
 • powiadomienie Policji w przypadku kradzieże.

Jeśli udajesz się do konsulatu z powodu zagubienia dokumentu, nie musisz umawiać się wcześniej na wizytę. Możesz także zgłosić problem poprzez profil zaufany, jeśli taki posiadasz.

O poszukiwaniu zgubionych dokumentów możesz także ubiegać się w Biuro Rzeczy Znalezionych w m.st. Warszawa, ul. Dzielna 15,
519 139 207 + 48 224 432 961, 519 139 207 + 48 224 432 962, 519 139 207 + 48 224 432 968,
fundacja@projektstarsi.pl rzeczyznalezione@um.warszawa.pl,
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-piątek: 8:00-16:00.

Prawo jazdy – wymiana/wyrobienie

Należy pamiętać, że zagraniczne prawo jazdy traci ważność po 6 miesiącach od chwili uzyskania czasowego lub stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby z zagranicy, które przebywają w Polsce powyżej 185 dni w roku kalendarzowym, muszą wymienić prawo jazdy na polskie.

Czy obywatel z Ukrainy musi wymieniać prawo jazdy?
Jeżeli obywatel z Ukrainy nie planuje długotrwałe przebywanie w Polsce albo jest pod tymczasowej ochrony na mocy prawa krajowego zgodnie z dyrektywą 2001/55/WE i decyzją wykonawczą (UE) 2022/382, (ma PESEL UKR) w związku z zbrojnym konfliktem na Ukraine, nie musi wymieniać swojego prawa jazdy, do czasu, gdy tymczasowa ochrona przestanie obowiązywać.

Gdzie możesz wymienić prawo jazdy? 

 • w urzędzie miasta, w którym mieszkasz;
 • w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz;
 • w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Jakie dokumentu musisz podac? 

 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 35×45 sm;
 • kserokopię ukraińskiego prawa jazdy;
 • tłumaczenie przysięgłe ukraińskiego prawa jazdy;
 • dowód uiszczenia opłat;
 • kserokopię karty pobytu, ważnej wizy lub inny dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce.

Procedura wymiany prawa jazdy. 
Właściwy polski organ prześle twoje dokumenty do Ambasady Ukrainy w celu sprawdzenia autentyczności Twojego prawa jazdy i uzyskania wyników weryfikacji. 
Po sprawdzeniu przez stronę ukraińską autentyczności prawa jazdy właściwy polski organ informuje wnioskodawcę o wyniku weryfikacji i wydaniu polskiego prawa jazdy. 
Informujemy, że obywatele z Ukrainy nie muszą zdawać egzaminu teoretycznego, gdyż ukraińskie prawa jazdy spełniają wymogi Konwencji Wiedeńskiej, które po prostu zostaną zastąpione polskimi.

Termin wyrobienia prawa jazdy to 1-2 mieśeca. W tym okresie ukraińskie prawa jazdy zatrzymuje właściciel. Po otrzymaniu polskiego dokumentu ukraińskie prawo jazdy zostanie odebrane. Polskie prawo jazdy wydawane jest na taki sam okres jak ukraińskie, jednak nie dłużej niż 15 lat.

Jak wyrobić prawa jazdy czytaj tu: ukrainianinpoland.pl.

Kupno i rejestracja auta

Każdy cudzoziemiec może nabyć samochód w Polsce, jak nowy, tak i używany. Nabycie najczęściej następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego (salon samochodowy, komis) lub umowy sprzedaży (w szczególności gdy sprzedającym jest osoba fizyczna). Informacja o nowych obowiązkach dla kierowców samochodu: serwisy.gazetaprawna.pl.
Od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy karne o samochodach. Przewiduje 500 zł kary za nie dotrzymanie terminu 30 dni dla rejestracji auta. Jeśli nie zdążysz tego zrobić przez 180 dni zapłacisz 1000 zł kary.

Ubezpieczenia

Dzięki ubezpieczeniu OC (odpowiedzialność cywilna) pojazdu, w przypadku wyrządzenia szkody przez kierowcę innym uczestnikom ruchu drogowego, wszelkie koszty związane z pokryciem kosztów naprawy samochodu, kosztów leczenia poszkodowanego w wypadku za doznane obrażenia pokrywa ubezpieczyciel sprawcy. 

Ukraińskie OC jest ważne w Polsce razem z Zieloną Kartą. Trzeba jej uzyskać od macierzystego towarzystwa ubezpieczeniowego przed wyjazdem z ojczyzny. Po upływie krótkoterminowego ubezpieczenia pojazdu na granice, ważne 30 dni.

Zielona Karta to dokument potwierdzający za granicą, że kierowca posiada ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku użytkowania pojazdu. Planujesz wyjazd pojazdem za granicą dowiedz się więcej w poradniku: mubi.pl.

Jak wymienić/wyrobić ukraińskie dokumenty: ID paszport, akt urodzenia, paszport zagraniczny

Po wybuchu wojny wielu osób wyjechało z Ukrainy do innych kraju w poszukiwaniu bezpiecznego terenu, ochrony i spokoju. Pierwszymi kto przyjął ubiegających uchodźców od bomb i rakiet była Rzeczpospolita Polska. Wtedy przekroczyć granicę polsko-ukraińską można było nawet z ukraińskim dowodem osobistym. Jednak, dla dalszego przebywania za granicą uchodźcy powinny mieć paszport zagraniczny.

Wyrobienia dokumentów to jeden z najważniejszych potrzeb dla Ukraińców mieszkających za granicą. Teraz to stało łatwiej, poniewaz w czterych polskich miastach działa centr DP “Dokument”.
Ukraińcy mogą wyrobić dokumenty w: Wrocławiu, plac Grunwaldzki 22; Warszawie, Aleja Jerozolimskiej 179; Krakówie, Pawiej 5;  Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 415.

Co wyrobisz:

 • wyrobienie paszportu zagranicznego,
 • wyrobienie paszportu zagranicznego do 16 lat,
 • wyrobienie ID plastikowego (paszport Ukrainy),
 • prawo jazdy,
 • akt urodzenia.

Jest możliwość do wyrobienia dwa dokumenty jednocześnie (np. paszport zagraniczny + ID). Więcej o usługach DP „Dokument”: warszawa.pasport.org.ua.

Jak zapisać się? Aby skorzystać z usług serwisu, można zarejestrować się online w kolejce elektronicznej lub przyjść osobiście i dołączyć się do kolejki na żywo.

Godziny pracy serwisu w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie.

Ile zapłacisz za usługę, i termin wyrobienia dokumentów w Warszawie, zobacz na stronie: warszawa.pasport.org.ua/services/passport.
W serwisie nie zapłacisz gotówką.

Spis treści