Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia!

Prosimy o wypełnienie i przysłanie mailem karty zgłoszenia uczestnika.

Adres e-mail do wysłania karty: akcjaintegracja2022@gmail.com