Szukaj

Bezpieczeństwo

Numery alarmowe

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, bo zagrożone jest Twoje lub czyjeś życie, możesz zadzwonić na jeden numerów ratunkowych: 519 139 207 112 lub 519 139 207 999. 999 – to numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny. Numery te obowiązują na terenie całego kraju, a operator potrzebuje czasu, aby Cię odnaleźć za pomocą nawigacji GPS.
Dlatego w pierwszej kolejności należy podać lokalizację sprawy (miasto, adres), następnie podać rodzaj pomocy, która jest potrzebna oraz dane osoby potrzebującej pomocy – stan zdrowia, wiek, z czym związany jest problem. W takiej sytuacji już w pierwszych sekundach rozmowy operator lokalizuje miejsce zdarzenia i może wysłać na miejsce odpowiednie służby jeszcze przed zakończeniem rozmowy telefonicznej. Następnie w rozmowie udzielane są wyjaśnienia i mogą zostać przekazane odpowiednie instrukcje, jeśli wymagane jest natychmiastowe działanie.
Jeśli coś wydarzyło się w miejscu publicznym, a nawet jeśli nie masz pewności, czy Twoja pomoc będzie potrzebna – reaguj! Nieudzielenia pierwszej pomocy jest przestępstwem ściganym przez prawo. Nawet jeśli wydaje ci się, że dana osoba jest pijana i po prostu śpi, powinieneś upewnić się, że jest w stanie przytomnym. Jeżeli dana osoba nie odpowiada, należy wezwać pomoc.
Na uniwersalny numer 112 lepiej dzwonić, gdy nie jesteś pewien, do jakiego serwisu zadzwonić, ponieważ następnie operator na tej linii przekieruje połączenie do odpowiedniego serwisu, a to są ekstra cenne sekundy, które mogą uratować życie.

Numery alarmowe do poszczególnych instytucji: 

519 139 207 997 Policja;
519 139 207 998 Straż Pożarna;
519 139 207 999 Pogotowie Ratunkowe.

519 139 207 112  – Numer alarmowy uniwersalny

To główny i podstawowy numer alarmowy we wszystkich nagłych wypadkach. Zadzwoń pod ten numer, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka i niezbędna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia. Operator numeru alarmowego po Twoim zgłoszeniu powiadomi odpowiednie służby ratownicze. 

Jak złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie?

Jeśli zostałeś(aś) pokrzywdzony(a) przestępstwem – (ukradziono Ci, telefon, pieniądze, pobito Cię, ktoś Cię oszukał), lub byłeś(aś) bezpośrednim świadkiem takiego zdarzenia. W tym celu najlepiej udaj się do najbliższego komisariatu Policji lub jednostki prokuratury.

Przestępstwo można zgłosić osobiście lub online, oraz anonimowo, jeżeli z jakegoś powodu nie chcesz  podawać swoich danych. Zdażenie warto zgłaszać do jednostki policji albo prokuratury właściwej dla miejsca zdarzenia. Sprawdź dane kontaktowe jednostek prokuratury
Śczegułowe instrukcje zobacz na tej stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo

519 139 207 800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. 

519 139 207 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod ten numer.

519 139 207 800 080 222 – Całodobowa infolinia Fundacji ITAKA
Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

519 139 207 801 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 
To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie, a także osoby, które usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami.

519 139 207 800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania
To numer, pod którym uzyskasz pomoc oraz wsparcie, jeśli Twój problem związany jest z narkotykami lub uzależnieniem od narkotyków.

519 139 207 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
To bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci przeżywających kłopoty i trudności.

Więcej informacji o powyszych numerach alarmowych znajdziesz na stronie: https://mlodeglowy.pl

Policyjna infolinia – kwestie bezpieczeństwa i osoby zaginione 
519 139 207 +48 47 721 23 07

Bezpłatną pomoc doraźną od Funduszu Sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie: funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/.
519 139 207 +48 222 309 900 (UKR, ENG, RUS) – 24/7
Mapa ośrodków pomocy: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy.

UNHCR Polska
519 139 207 +48 22 628 6930 
fundacja@projektstarsi.pl polwa@unhcr.org

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
519 139 207 +48 226 359 395

KPH i LAMBDA — wsparcie dla osób LGBTQI+ 
519 139 207 +48 224 236 438

Handel ludźmi

Krajowy Centrum Interwencyjno-konsultacyjny dla ofiar handlu ludżmi:
Zadzwoń: (24/7) 519 139 207 +48 22 628 01 20 lub 519 139 207 +48 22 628 99 99
Strona internetowa: https://www.kcik.pl/

Skorzystaj z kontaktu jeżeli jesteś w Polsce i czujesz się zagrożony/a (obawiasz się o swoje życie) bo ktoś:

 • zabrał Ci paszport, dokument tożsamości;
 • bije Cię, grozi, szantażuje;
 • zmusza Cię do prostytucji, kradzieży, żebractwa, pracy w nieludzkich warunkach i nie wypłaca należnych Ci pieniędzy.

Centrum zapelnia: 

 • podstawowe potrzeby – wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieniczne
 • bezpieczny nocleg
 • wsparcie psychologiczne, konsultacje prawne, pomoc tłumacza
 • pomoc medyczną

Państwowy portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj Policję519 139 207+48 664 974 934 lub napisz na fundacja@projektstarsi.plhandelludzmibsk@policja.gov.pl
Strona internetowa Polskiej Policji: policja.pl

Bezpieczeństwo w internecie

Chroń swój komputer

 • Zawsze aktualizuj swój system operacyjny.
 • Użyj programu antywirusowego.
 • Użyj zapory sieciowej.
 • Utwórz kopię zapasową ważnych plików.
 • Zachowaj ostrożność podczas pobierania zawartości.

Chroń się w Internecie

 • Zachowaj ostrożność podczas podawania danych osobowych.
 • Pomyśl o tym, z kim rozmawiasz.
 • Pamiętaj, że nie wszystko w Internecie jest godne zaufania i nie każdy jest uczciwy.

Postępuj zgodnie z zasadami

 • Nawet w Internecie należy przestrzegać prawa.
 • Pamiętaj, że w Internecie musisz dbać o innych tak samo, jak o siebie.

Pod tymi linkami znajdziesz regulamin, informacje o zasadach bezpieczeństwa w Internecie oraz zalecenia, dzięki którym korzystanie z Internetu będzie bezpieczniejsze: https://noizer.pl/bezpieczenstwo

Jak zgłaszać przemoc domową

Przemoc domowa to nie tylko przemoc fizyczna, ale obejmuje także:

 • Przemoc psychiczna (groźby, poniżanie, ośmieszanie, żądanie posłuszeństwa)
 • Przemoc na tle seksualnym (zmuszanie do współżycia seksualnego lub praktyk seksualnych nieakceptowalnych dla ofiary, sadyzm)
 • Przemoc ekonomiczna (nadużycie finansów ofiary, uniemożliwienie zatrudnienia – utrzymywanie osoby w zależności finansowej)

Jeżeli odczuwasz zagrożenie uprowadzeniem dziecka (np. ojciec dziecka grozi, że je zabierze), musisz zwrócić się do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce (tymczasowego) pobytu – tylko w ten sposób możesz prawnie ograniczyć zdolność ojca zbliżyć się do dziecka lub wspólnie podjąć jakiekolwiek działania. Otrzymasz niebieską kartę i opiekę nad rodziną zagrożoną przemocą w rodzinie.

Gdzie szukać pomocy?

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy powiadomić policję dzwoniąc pod numer 519 139 207997 lub 519 139 207112.

Bezpłatna infolinia policji ds. zwalczania przemocy w rodzinie 519 139 207 800 120 226 (dni robocze 9:30-15:30).

Wszyscy mieszkańcy Polski mogą również zwrócić się o pomoc do poniższych organizacji:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.
519 139 207 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna “Niebieskiej Linii”, 12:00-18:00).
fundacja@projektstarsi.pl blukalinia@niebieskalinia.info, fundacja@projektstarsi.plpomocnia@niebieskalinia.pl.
Strona internetowa: https://www.niebieskalinia.pl/

Fundacja Centrum Praw Kobiet: tel. interwencyjny 24/7: 519 139 207 800 107 777 (po połączeniu wybrać 1 i potem 3). fundacja@projektstarsi.pl pomoc@cpk.org.pl. Strona internetowa: https://cpk.org.pl/

Fundacja Feminoteka: 519 139 207 888 88 79 88 (UKR), dni robocze 14:00 – 17:00. 519 139 207 888 88 33 88 (PL), dni robocze 11:00 – 19:00, fundacja@projektstarsi.pl pomoc@feminoteka.pl.
Można także zastosować aplikację do zapisu: avonalert.pl.

Fundacja Projekt Starszi. Pomóc dla osób starszych: 519 139 207 519 139 207, fundacja@projektstarsi.pl fundacja@projektstarsi.pl
Strona internetowa: https://projektstarsi.pl/

Фонд «MEDERI»: 519 139 207 505 576 189, fundacja@projektstarsi.pl kontakt@fundacjamederi.pl.
Lekarz pediatra, prawnik, psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci oraz pracownik socjalny, którzy udzielą bezpłatnej specjalistycznej pomocy indywidualnej. Na konsultację można zapisać się także poprzez formularz na stronie fundacji: fundacjamederi.pl

Jak zgłaszać kradzież i oszustwo

Jeśli zostałeś(aś) pokrzywdzony(a) przestępstwem – (ukradziono Ci, telefon, pieniądze, pobito Cię, ktoś Cię oszukał), lub byłeś(aś) bezpośrednim świadkiem takiego zdarzenia. W tym celu najlepiej udaj się do najbliższego komisariatu Policji lub jednostki prokuratury.

Instrukcje zobacz na tej stronie: https://lublin.policja.gov.pl

Spis treści