Szukaj

Dzieci

Kluby młodzieżowe

Dzieci, a zwłaszcza nastolatki w wieku 12-16 lat, po znalezieniu się w innym kraju, mają trudności z przystosowaniem się do społeczeństwa. Nieznajomość języka, religii, tradycji, praw, tego, jak się zachować w tej czy innej sytuacji, powoduje, że często zostają w domu, sami ze swoimi gadżetami. Klub młodzieżowy to miejsce, w którym młodzi ludzie mogą bezpiecznie spędzać wolny czas, poszerzać krąg znajomych, doskonalić swoje umiejętności na treningach komunikacji i samorealizacji, grać w różne gry, rysować, rozmawiać, chodzić do parków, na wycieczki do muzeów . Dlatego obecność takich klubów ułatwia adaptację młodzieży za granicą.

Fundacja Arbhejmo – fundacja wspierająca ukraińska młodzież z siedzibą w Warszawie (strona FB: facebook.com/arbhejmo). Spotkanie odbywają się w Centrum Wsparcia Koordynacji (facebook.com/cscwarsaw) w kazdy piatek i niedziele. Więcej szczególnej informacji pod telefonem 519 139 207 576 035 187 

Centrum Praw Kobiet w Warszawie: ul. Piękna 66a l.11 – cpk.org.pl/uk.

Polskie Forum Migracyjne: forummigracyjne.org.

Jeśli lubisz muzykę, sport, teatr, taniec, śpiew – tutaj znajdziesz wiele ciekawych zajęć dla Ciebie. Śledź ten link: warszawa19115.pl.

Żłobki, przedszkola, szkoły – jak znaleźć, jak zapisać dziecko

W Polsce żłobki, przedszkola, szkoły są prywatne i publiczne.

Żłobek – jest jedna z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi do 3 lat.

Czy żłobki publiczne są platne?
Comiesięczne opłaty za żłobek państwowy wahają się między 300-400 zl. Większość żłobków państwowych zatrudnia kadrę z dużym doświadczeniem, co przekłada się na profesionalną opiekę nad dziećmi.

Ile kosztuje prywatnyj żłobek? Oplaty stale wahają się od 1 do 3 tys złotych miesięcznie. Jest to kwota za pobyt dziecka w pełnym wymiarże godzin, czyli z reguły 8-10 godzin dziennie.

Czym się rozni żłobek prywatny od publicznego? Państwowe żłobki są finansowane przez samorząd lub gminą. To sprawia, że środki finansowe są o wieli mniejsze niż w niepublicznych placówkach. Zazwyczaj taki żłobek dziala tylko przez pięć godzin dziennie.

Jak znaleźć i jak zapisać dziecko? Sprawdź na stronie internetowej żłobka, urzędu gminy lub miasta w twojej okolice, jakie zasady tam obowazuja. Mozesz tez przyjść osobisce i zapytać bezpośrednio w płacuwce.

Przedszkola – instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do ktorej uczeszczaja dzieci w wieku od 3 lat. To jest świetne miejsce dla rozwoju dziecka. Pod czujną opieką nauczyciela dzieci uczą się funkcjonowania w grupie rówieśników, radzenia sobie poza domem i przygotowują się do nauki w szkole. Dzieci z Ukrainy przyjmowane są na takich zasadach jak dzieci obywateli polski. Jak zapisać dziecka do żłobka czy przedszkola i na jakich zasadach: obywatel.gov.pl/pl/dzieci/przedszkole-i-zapisy-do-przedszkola

Szkoła. W Polsce każde dziecko w wieku 7-18 lat ma nie tylko prawo ale i obowiązek nauki. Dzieci, które przybyły z Ukrainy do polski mogą nieodpłatnie korzystać z nauki w polskich szkołach. Jeżeli rodzice nie posiadają żadnej dokumentacji szkolnej wystarczy oświadczenia o sumę ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której uczęszczało dziecko. Aby zapisać dziecko, należy złożeć wniosek w dyrekcji szkoły własciwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli są wolne miejsca, dziecko zostaje zapisane automatycznie. Rodzice, któzy nie mogą znależć dla swojego dzieck szkoly z wolnymi miejscami, mogą skontaktować się z organem prowadzącym (koordynatorzy dzielnicowi) z prośbą o wskazanie szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami.

Zasady przejmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkól opisane pod linkiem: www.gov.pl, w tym:

  • Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce
  • Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ogolny link o zlobki-przedszkola-szkoly: warszawa19115.pl.

Prawo zapisania dzicka do żlobka-przedszkoly-szkoły mają wylącznie rodzice i opiekunowe prawni.

Tymczasowa ochrona dla uchodżców przedłużona do 4 marca 2025r. prawo.pl

Świetlice

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacia czasu wolnego dzieci pozostających na terenie szkoly prszed lekciami jub po ich zakończeniu, zapewnienie opieki wychowawczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
Na początku 2022 roku w związku ze zbrojnym konfliktem w Ukrainie w Warszawie było stworzono wielu świetlic dla dzieci w wieku szkolnym. One miały możliwość w nauczaniu online w ukraińską szkołę, wykonywanie domowych zadań, spędzanie czasu ze swoimi rówieśnikami wtedy, kiedy ich rodzice byli w prace. Ale po upłynie czasu takich świetlic pozostaje coraz mniej. Centrum Edukacji i Rozwoju dla dzieci z Ukrainy w Warszawie na ul. Towarowa 25A pracuje: pn.- pt.: 7:00 – 18:00, sb. 9:00 – 16:00. Rejestracja dziecka odbywa się na miejscu. Więcej  informacji pod numerem 519 139 207 +48 22 506 52 41, więcej informacji na stronie: edukacja.um.warszawa.pl.

Fundacja dla Wolności – świetlicy dla dzieci i młodzieży (status UKR nie jest obowązkowy), wiencej informacji tu elmira@fundacjadlawolnosci.org.

Domy dziecka i piecza zastępcza

Po rozpoczęciu wojny społeczeństwo ukraińskie zaczęło masowo wywozić dzieci za granicę w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca do życia. Są to głównie matki z dziećmi. Ale zdarzają się też sytuacje, gdy dziecko musi wyjechać za granicę bez rodziców lub czasowo rodzice nie mogą przebywać z razem z dzieckiem. W takiej sytuacji konieczne jest udzielenie tymczasowej opieki innej osobie dorosłej (powyżej 21. roku życia), która faktycznie opiekuje się dzieckiem. Rejestracja opieki tymczasowej odbywa się w trybie przyspieszonym w sądzie rejonowym i zostaje zakończona dosłownie w ciągu kilku dni od dnia złożenia wniosku. Opiekun tymczasowy może także dodatkowo zażądać odpowiedzialności za podejmowanie decyzji dotyczących leczenia i załatwianie spraw administracyjnych (takich jak wybór szkoły), co należy zgłosić bezpośrednio na rozprawie. Jeżeli opiekun nie jest obywatelem Polski, Sąd zaprasza także tłumacza, więc nie musisz się obawiać, że coś źle zrozumiesz. Po złożeniu wniosku już następnego dnia opiekun otrzyma zaproszenie na wspólne spotkanie z dzieckiem, podczas którego w pierwszej kolejności zostanie wezwane dziecko, a następnie opiekun. Sędzia może zadać dodatkowe pytania i wyjaśnić Twoją motywację dotyczącą opieki nad dzieckiem. Decyzją Sądu opiekun tymczasowy uzyskuje także prawo do złożenia wniosku o pomoc materialną dla dziecka (800+) – w profilu ZUS przeznaczona jest na to osobna opcja.

Jeżeli opiekun (lub rodzice) musi opuścić Polskę na krótki okres, musi także napisać wniosek o wyznaczenie tymczasowego opiekuna dla dziecka, który będzie za niego odpowiedzialny zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem RP (może to być również Dom Dziecka). Przykładową aplikację w dwóch językach (ukraińsko-polskim) znajdziesz pod tym linkiem: prawo.pl.

Państwo odpowiada za każde dziecko wjeżdżające do Polski, dlatego w przypadku znalezienia na terytorium RP dziecka bez opiekuna, polski rząd musi zapewnić mu niezbędną ochronę i bezpieczeństwo. Dokumenty dotyczące opieki tymczasowej wydane przez inny kraj nie obowiązują automatycznie w Polsce, dlatego też dokumenty takie należy potwierdzić zgodnie z powyższą procedurą przed polskim sądem. Więcej o możliwościach rejestracji kuratora można dowiedzieć się na stronie: sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw).

Przekraczanie granicy przez dzieci

Dokumentami uprawniającymi dzieci do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającymi obywatelstwo i tożsamość posiadacza są: ważny paszport ta akt urodzenia dziecka.  Na terenie RP dzieci z Ukrainy które ukończyły 13 lat życia powinny posiadać diia.pl w aplikacji mObywatel. Diia.pl jest wylącznie dla uchodzcow z Ukrainy które mają status UKR. Od 5 czerwca 2023 roku pojawiła się możliwość dodać dokumenty swoich dzieci do 13 lat.  www.gov.pl

Od 16 roku życia dziecko może samodzielnie podróżować za granicę i nie jest wymagana zgoda rodziców. Zasada ta obowiązuje niezależnie od stanu wojennego: ukraina.interwencjaprawna.pl.

Opieka zdrowotna dla dzieci

Obywateli z Ukrainy mogą też uzyskać poradę medyczna, korzystajac z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu 519 139 207 +48 800 137 200, która działa poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku od 18:00 do 8:00 oraz w sobotę i niedzielę, a także inne dni ustawowo wolne od pracy. 

Osoby zatrudnione na podstawie umowę o pracę, umowę zlecenia, (nie ma znaczenia, czy dana osoba posiada status UKR), mają możliwość skorzystania z darmowej opieki medycznej, która jest gwarantowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Prawo do darmowych świadczeń z NFZ przysługuje małżonkowi oraz dzieciom do 18 roku życia, chyba że kontynuuje one naukę – wtedy ochrona działa do 26 roku życia. https://cuk.pl/porady/ubezpieczenie-ukrainca-w-polsce

Spis treści